Norsk (nynorsk)

Velkomen til Intro!

Desse nettsidene er eit tillegg til læreboka Intro, som gir ei innføring i norsk samfunnskunnskap for vaksne innvandrarar. Det er gratis å bruke denne nettstaden.

Innhaldet på nettsidene følgjer same struktur som læreboka. Det er sju hovudemne. Du byrjar med å velje emne i menyen. Deretter vel du kva tema du er interessert i å lese om. Dei fleste tema inneheld ulike oppgåver du kan arbeide med.

Her finn du også lenkjer til andre nettstader der det er meir aktuell informasjon om kvart tema. Desse nettstadene er stort sett på norsk, men nokre av dei inneheld omsetjingar til andre språk.

For å kunne sjå og lese noko av dette materialet treng du Acrobat Reader og Flash. Programma kan lastast ned gratis.

Ansvarlig for disse sidene J.W. Cappelens Forlag AS. Læremidlet er utviklet med støtte fra Utdanningsdirektoratet. Tilbakemeldinger: intro@cappelen.no