Intro
Norsk (nynorsk)

Sjølvvald abort

I Noreg har ei kvinne rett til abort innan utgangen av 12. svangerskapsveka. Kvart år blir det utført om lag 13 000 abortar. Ei kvinne som ønskjer abort, må kontakte fastlegen sin for å få plass på sjukehuset.

Ansvarlig for disse sidene J.W. Cappelens Forlag AS. Læremidlet er utviklet med støtte fra Utdanningsdirektoratet. Tilbakemeldinger: intro@cappelen.no