Intro
Norsk (nynorsk)

Val av sjukehus

Når du går til lege, betaler du ein eigendel. Men dersom du blir lagd inn på sjukehus, er behandlinga der gratis. Mange menneske i Noreg ventar på operasjon. Det er ulik ventetid på ulike sjukehus. Som pasient har du rett til å velje kva sjukehus du vil bli behandla på. Du må betale ein eigendel for transport til sjukehuset. Fastlegen din kan gi deg råd om kva sjukehus du kan behandlast på. På nettsida Fritt sykehusvalg kan du sjekke kor lange ventetider det er.

Ansvarlig for disse sidene J.W. Cappelens Forlag AS. Læremidlet er utviklet med støtte fra Utdanningsdirektoratet. Tilbakemeldinger: intro@cappelen.no