Intro
Norsk (nynorsk)

Emne 2 Demokrati, velferd og verdiar

Demokrati

Noreg er eit demokrati. Demokrati tyder folkestyre. Landet er styrt av politikarar som folket har valt, og fleirtalet avgjer. På denne måten er det folket som har makta.

Annakvart år er det val i Noreg. Det er stortingsval kvart fjerde år. Da vel innbyggjarane representantar til Stortinget, som er nasjonalforsamlinga i landet. Det er også kommune- og fylkestingsval kvart fjerde år.

Denne nettsida er eit supplement til emne 2 i læreboka. Her kan du lese meir om desse emna:

  • Norsk historie: Den andre verdskrigen
  • Stortinget
  • Politiske parti
  • Regjeringa
  • Det norske rettssystemet
  • Likestilling mellom kjønna
  • Monarkiet
  • Den norske nasjonaldagen

©O. Væring Eftf. AS©O. Væring Eftf. AS

Ansvarlig for disse sidene J.W. Cappelens Forlag AS. Læremidlet er utviklet med støtte fra Utdanningsdirektoratet. Tilbakemeldinger: intro@cappelen.no