Intro
Norsk (nynorsk)

Emne 1 Innvandrar i Noreg

Illustrasjonen viser kva land mesteparten av innvandrarane til Noreg etter 1940 er komne frå. Dette er eit forenkla oversyn.

Denne nettsida er eit supplement til emne 1 i læreboka. Her kan du lese meir om desse emna:

  • Opphaldsløyve
  • Familiegjenforeining
  • Introduksjonsprogram
  • Rett og plikt til norskopplæring?
  • Norskopplæringa er delt inn i tre spor
  • Norsk historie: innvandring og utvandring
  • Mange dialektar – to skriftspråkk

©James Schnef/Getty Images©James Schnef/Getty Images

Ansvarlig for disse sidene J.W. Cappelens Forlag AS. Læremidlet er utviklet med støtte fra Utdanningsdirektoratet. Tilbakemeldinger: intro@cappelen.no