Intro
Norsk (nynorsk)

Emne 4 Skole, utdanning og kvalifisering

Det norske utdanningssystemet dekkjer alt frå barnehagen til universitet og høgskolar. Grunnskolen er 10-årig og obligatorisk for alle. Dei fleste går på ein offentleg skole, berre rundt 2 % av barna går på privatskolar. Den vidaregåande skolen er ikkje obligatorisk, men 95% av ungdommane held fram i vidaregåande opplæring etter grunnskolen. Den offentlege skolen i Noreg er gratis, det gjeld også vidaregåande skolar, høgskolar og universitet.

©Mathias Tunger/All Over Press©Mathias Tunger/All Over Press

Denne nettsida er eit supplement til emne 4 i læreboka. Her kan du lese meir om desse emna:

  • Grunnskolen
  • Grunnskole for vaksne
  • Universitet og høgskolar
  • Godkjenning av utdanning og yrkeskompetanse frå utlandet
  • Statens lånekasse for utdanning
  • Vidaregåande opplæring for vaksne
  • Skolehistorie

Ansvarlig for disse sidene J.W. Cappelens Forlag AS. Læremidlet er utviklet med støtte fra Utdanningsdirektoratet. Tilbakemeldinger: intro@cappelen.no