Intro
Norsk (nynorsk)

Starte eiga bedrift

Det finst statlege ordningar for personar som ønskjer å starte si eiga bedrift. I mange tilfelle er det mogleg å få økonomisk støtte i ein oppstartingsperiode. Det finst fleire gratis nettstader som gir informasjon om krav, reglar og støtteordningar.

Ansvarlig for disse sidene J.W. Cappelens Forlag AS. Læremidlet er utviklet med støtte fra Utdanningsdirektoratet. Tilbakemeldinger: intro@cappelen.no