Intro
Norsk (nynorsk)

Emne 6 Barn og familie

Tidlegare levde mange nordmenn i storfamiliar, særleg på landsbygda. I dag er det mange ulike typar familiar: kjernefamiliar, einslege, einslege foreldre med barn, par utan barn. Dei fleste har jamt kontakt med den nærmaste familien, men det er ikkje uvanleg at familiemedlemmer bur på ulike stader i landet. Til store høgtider og viktige markeringar i livet møtest gjerne storfamilien. Ein viktig del av familielivet er økonomi og bustad, og det kan du lese meir om på desse sidene.

©Lise Åserud/Scanpix©Lise Åserud/Scanpix

Denne nettsida er eit supplement til emne 6 i læreboka. Her kan du lese meir om desse emna:

  • Bustadlån
  • Eige eigen bustad
  • Innbuforsikring
  • Budsjett
  • Barnetrygd
  • Kontantstøtte
  • Svangerskapspermisjon og fødselspengar
  • Tvangsekteskap

Ansvarlig for disse sidene J.W. Cappelens Forlag AS. Læremidlet er utviklet med støtte fra Utdanningsdirektoratet. Tilbakemeldinger: intro@cappelen.no