Intro
Norsk (nynorsk)

Budsjett

Eit budsjett viser inntekter og utgifter i ein viss periode. Både familiar og bedrifter lagar budsjett. Mange familiar lagar budsjett kvar månad. Da er det lettare å planleggje korleis ein skal bruke pengane.

Her er eit døme på eit familiebudsjett:

Januar 2006

InntekterUtgifter
Lønn, Laila15.000Huslån 7.500
Lønn, Karim15.000Billån 2.800
Barnetrygd970Studielån 1.500
Barnehage2.500
Kommunale avgifter1.000
Straum1.200
Bensin 1.300
Busskort750
Forsikringar 1.000
Avis 400
Helse 300
Mat 4.000
Telefon 1.000
Klede 1.000
Ferie og fritid3.000
Sparing 1.500
Inntekter totalt: 30.970Utgifter totalt:30.750

Snakk om inntektene og utgiftene til Karim og Laila.

Ansvarlig for disse sidene J.W. Cappelens Forlag AS. Læremidlet er utviklet med støtte fra Utdanningsdirektoratet. Tilbakemeldinger: intro@cappelen.no